SEKCIA SESTIER
PRACUJÚCICH v NEONATOLÓGII


Úvod
O sekcii
§ týka sa nás
Normatívy
Zápisnica
Dokumentácia
Štandardy
Resuscitácia
Gratulujeme
Fotogaléria
Prezentácie
Zdrav. materiál
Užitočné odkazy
Prihláška

 

Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek
Slovenská lekárska spoločnosť


Národný
neonatologický resuscitačný program
2010


Obsah

VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA:

 • Uvedený materiál predstavuje aktualizovaný Národný neonatologický resuscitačný program (NNRP) podľa AHA/AAP Neonatal Resuscitation Guidelines 2010, Resuscitation Council (UK) 2010, European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 upravený na podmienky SR.
 • Key points – na konci každej kapitoly je zhrnutie najdôležitejších informácií.
 • Každé pracovisko si pre výučbu resuscitácie zabezpečí pomôcky (vrátane intubačnej hlavy a figuríny) individuálne.
 • Perinatologické centrá zabezpečujú vzdelávanie aj overovanie vedomostí a zručností vo svojom spádovom regióne každé 3 roky.
 • Kurzy resuscitácie majú 2 úrovne absolvovania:
  - prvá „bazálna“ úroveň obsahuje plné znenie kapitol 1 (prehľad a princípy), 2 (iniciálne kroky resuscitácie), 3 (dýchanie vakom a maskou), 4 (nepriama srdcová masáž) a asistenciu pre 5 (intubácia),
  - druhá „pokročilá“ úroveň obsahuje plné znenie všetkých kapitol 1 – 9.
  - lekári sú povinní absolvovať druhú úroveň, sestry minimálne prvú (môžu i druhú).
 • Potvrdenie o absolvovaní kurzu resuscitácie novorodenca vydáva po schválení lektorom z perinatologického centra predseda NS SPS, jeho platnosť je 3 roky. Každé pracovisko pripraví zoznam účastníkov kurzu a lektor z perinatologického centra svojím podpisom potvrdí dátum skúšky a úspešne absolvovanú úroveň resuscitácie u konkrétneho pracovníka; zoznam sa zašle predsedovi NS SPS.

prof. MUDr. T. Šagát, CSc. - predseda SPS

doc. MUDr. D. Chovancová, CSc. - vedúca subkatedry Neonatológie SZU

prof. MUDr. F. Bauer, PhD - predseda NS SPS

prof. MUDr. M. Zibolen, CSc. - hlavný odborník MZ SR pre neonatológiu